ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

η Δικηγόρος Πηνελόπη Σταυροπούλου

Έρευνα Περιουσιακών Στοιχείων Οφειλετών


Έχετε ανάγκη τα χρήματα που σας οφείλουν και δεν γνωρίζετε πώς πρέπει να κινηθείτε;

Θέλετε να μάθετε αν ο/οι οφειλέτης/ες σας έχουν περιουσιακά στοιχεία (κινητά π.χ. αυτοκίνητο και ακίνητα);

Το γραφείο αναλαμβάνει την έρευνα για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων οφειλετών σας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ είτε είστε έμπορος είτε ιδιώτης

Για να ευοδώσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (εκτελεστός τίτλος, κατάσχεση, πλειστηριασμός, εξόφλησή σας), ο/οι οφειλέτης/ες σας χρειάζεται να έχει/ουν στην κυριότητά του/τους περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και πρόσφορα για ρευστοποίηση και κατ' επέκταση για εξόφλησή σας (κεφαλαίου και εξόδων για την αναγκαστική εκτέλεση). 

Ο έλεγχος περιουσιακών στοιχείων οφειλετών σας είναι διεξοδικός και πλήρως επικαιροποιημένος από τη στιγμή που δώσετε την εντολή, λαμβάνει δε χώρα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ σε συνεργασία με δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές σε όλη την Ελλάδα για να έχετε εσείς την πληρέστερη εικόνα για την οικονομική-περιουσιακή κατάσταση του/των οφειλέτη/τών σας.

Η εξεύρεση κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλετών σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να είστε σίγουροι ότι θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω και ότι τα έξοδά σας δεν θα πάνε χαμένα.

Καλέστε τώρα και απαλλαγείτε από την αμφιβολία αν θα εισπράξετε τα χρήματα που σας οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία (χρέη εμπόρων από οποιαδήποτε πηγή, επιταγές, ενοίκια, κοινόχρηστα κ.λ.π.)