ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

η Δικηγόρος Πηνελόπη Σταυροπούλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ


Γεννήθηκα το έτος 1982 στην Κόρινθο Κορινθίας και είμαι απόφοιτος του Β' Γενικού Λυκείου Κορίνθου .

Το 2006 αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Μετά το πέρας της περιόδου δικηγορικής άσκησης (2007-2009) ασκώ δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου από το 2009 έως σήμερα .

Έχω άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση Γαλλικών .

Το 2010 ίδρυσα το προσωπικό μου γραφείο, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα της γενικής δικηγορίας με έμφαση κυρίως σε υποθέσεις Αστικού δικαίου. (βλ. αναλυτικά παρεχόμενες υπηρεσίες) 

Επισημαίνεται ότι το γραφείο συνεργάζεται με λογιστές , μηχανικούς και συμβολαιογράφους με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του εντολέα.

Γνώμονες λειτουργίας του γραφείου είναι η νομικά άρτια , ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων του εντολέα , ο προσωπικός χειρισμός των περιπτώσεων αυτών και πάντα μέσα σε πλαίσιο ειλικρίνειας , εχεμύθειας και τήρησης των κανόνων δεοντολογίας