ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

η Δικηγόρος Πηνελόπη Σταυροπούλου

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει δυναμικές υπηρεσίες στις χειριζόμενες υποθέσεις των τομέων ειδίκευσης με γνώμονα τα συμφέροντα του εντολέα .

Κατανοώντας ότι η επίλυση των διαφορών μέσω των δικαστηρίων μπορεί να είναι χρονοβόρα και ιδιαιτέρως δαπανηρή , στόχος είναι η προώθηση  μιας εξελιγμένης προσέγγισης στις διαφορές.

Το δικηγορικό γραφείο λοιπόν δίνει έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των διαφορών και στον στρατηγικό σχεδιασμό, περιλαμβανόμενων των τρόπων εξωδικαστικής επίλυσής τους μέσω συμβιβασμού και διαμεσολάβησης,  με σκοπό την πλέον συμφέρουσα λύση για τον εντολέα . 

Η φιλοσοφία του δικηγορικού γραφείου είναι ότι η προσφυγή στα δικαστήρια θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως η έσχατη λύση και θα πρέπει να καταφεύγει ο εντολέας μόνο όταν υπάρχει η βεβαιότητα  ότι οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα του  εκπληρώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην παροχή ευέλικτων και οικονομικών λύσεων μαζί με πρακτικές συμβουλές, μέσω της νομικής κατάρτισης σε συνδυασμό με βαθιά κατανόηση των ζητημάτων στα οποία οι εντολείς καλούνται να ανταποκριθούν.

Η αναγνώριση ότι οι εντολείς καταθέτουν στον δικηγόρο τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της ιδιωτικής τους ζωής ή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας είναι δεδομένη , συνέπεια δε αυτού αποτελεί ο προσωπικός χειρισμός των υποθέσεων καθ’ όλη την διάρκεια .

H καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του εντολέα  επιτυγχάνεται αφ' ενός με τη νομική κατάρτιση και εξειδίκευση στους τομείς δραστηριότητας του γραφείου , αλλά και με τη διαρκή ενημέρωση επί της νομολογίας και νομικής βιβλιογραφίας , αφ' ετέρου δε με την καθημερινή τριβή στο χώρο της δικαστηριακής πρακτικής και μέσω της επαφής με την ελληνική κοινωνία και ευρωπαϊκή πραγματικότητα ευρύτερα .


Μία ενδεικτική λίστα των παρεχόμενων υπηρεσιών :

 • Συμβουλευτική – Χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού
 • Εναλλακτική – Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Επιδίκαση εμπορικών - χρηματικών απαιτήσεων (διαταγές πληρωμής - αγωγές - ανακοπές)
 • Αναγκαστική Εκτέλεση (σε όλα τα στάδια)
 • Εταιρείες (Σύσταση, τροποποίηση, κλπ)
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια , διατροφές , επιμέλεια , ασφαλιστικά μέτρα)
 • Μισθωτικές Διαφορές – Έλεγχος Ακινήτων - Συμβόλαια
 • Εκουσία δικαιοδοσία (πάσης φύσεως)
 • Κτηματολόγιο
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Φορολογικές διαφορές