ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

η Δικηγόρος Πηνελόπη Σταυροπούλου

Γεννήθηκα το έτος 1982 στην Κόρινθο Κορινθίας και είμαι απόφοιτος του Β' Γενικού Λυκείου Κορίνθου .

Το 2006 αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Μετά το πέρας της περιόδου δικηγορικής άσκησης (2007-2009) ασκώ δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου από το 2009 έως σήμερα .

Έχω άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση Γαλλικών .

Το 2010 ίδρυσα το προσωπικό μου γραφείο, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα της γενικής δικηγορίας με έμφαση κυρίως σε υποθέσεις Αστικού δικαίου (βλ. αναλυτικά παρεχόμενες υπηρεσίες) .

Επισημαίνεται ότι το γραφείο συνεργάζεται με λογιστές , μηχανικούς και συμβολαιογράφους με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του εντολέα.

Γνώμονες λειτουργίας του γραφείου είναι η νομικά άρτια , ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων του εντολέα , ο προσωπικός χειρισμός των περιπτώσεων αυτών και πάντα μέσα σε πλαίσιο ειλικρίνειας , εχεμύθειας και τήρησης των κανόνων δεοντολογίας