ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΧΙΚΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο νόμος προβλέπει την διαδικασία του διαζυγίου προκειμένου να λυθεί ο γάμος, πολιτικός ή θρησκευτικός, των συζύγων. Στο πλαίσιο όμως ενός διαζυγίου ανακύπτουν πολύ συχνά σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η διατροφή τέκνου ή συζύγου, η επιμέλεια του τέκνου, η επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης, η συμμετοχή στα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του γάμου, κ.α.

Για τα ζητήματα αυτά της συζυγικής και οικογενειακής ζωής, η συμβολή ενός δικηγόρου διαζυγίων – οικογενειακών διαφορών είναι απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα και με τις λιγότερο επώδυνες συνέπειες για τα μέρη.

Πριν συζητήσετε τα θέματα αυτά με τον/τη σύζυγο σας χωρίς να γνωρίζετε τι ακριβώς προβλέπει στην περίπτωση σας ο νόμος, βασισμένοι ίσως και σε ελλιπή ή λανθασμένη πληροφόρηση από τρίτους μη ειδικούς και το διαδίκτυο, μια συνάντηση με το δικηγόρο σας θα σας δώσει σαφή εικόνα των προβλέψεων του νόμου και συνεπώς σαφή εικόνα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σας.

Προβλέπονται δύο τύποι διαζυγίου, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι σαφώς η ταχύτερη και πιο οικονομική διαδικασία, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη νομίμου γάμου για τουλάχιστον έξι μήνες και βέβαια την συναίνεση και κοινή δήλωση των συζύγων ότι επιθυμούν την λύση του γάμου τους. Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία περαιτέρω εξειδικεύεται σε διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου και σε διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να σταθμίζεται η πρόθεση των μερών και να επιλέγεται ο κατάλληλος τρόπος διαζυγίου κατόπιν διεξοδικής ενημέρωσης από τον δικηγόρο σας.

Περαιτέρω όμως στο πλαίσιο λύσης του γάμου, εφόσον υπάρχει ανήλικο τέκνο, δημιουργούνται ζητήματα, που χρειάζεται να επιλυθούν με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Συνεπώς χρειάζεται να ρυθμιστεί η διατροφή του τέκνου (σημειώνεται ότι αξίωση διατροφής μπορούν να έχουν και ο σύζυγος και το ενήλικο τέκνο), η επιμέλεια του τέκνου και η επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια.

Εφόσον οι σύζυγοι επιλέξουν το συναινετικό διαζύγιο τα θέματα που αφορούν και το ανήλικο τέκνο είναι δυνατόν να επιλυθούν με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο επικυρώνεται απο τον δικαστή και έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα σε επείγουσες περιπτώσεις να ασκηθούν ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με την επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου. Ομοίως ασφαλιστικά μέτρα σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν για να ρυθμιστούν ζητήματα της οικογενειακής στέγης και της μετοίκησης του ενός συζύγου.

Μία ακόμη πτυχή ενός διαζυγίου είναι η διανομή των περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων) που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του γάμου, τα λεγόμενα αποκτήματα γάμου, ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί είτε με κοινή συμφωνία των συζύγων είτε με την έγερση αγωγής.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο δικηγόρος σας θα σας συμβουλεύσει και θα σας κατευθύνει ώστε να επιλέξετε τον κατάλληλο τρόπο προκειμένου να διεκδικήσετε και να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας. Ο ρόλος του δικηγόρου στις πολύ ευαίσθητες σχέσεις μεταξύ συζύγων και ειδικότερα όταν υπάρχουν τέκνα είναι καίριος ώστε να τους καθοδηγήσει στην επωφελέστερη με βάση την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης λύση, αφού μελετήσει διεξοδικά τα στοιχεία της υπόθεσής τους και κατόπιν συζήτησης με τον ή τους εντολείς του.

Σημειώνεται ότι το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (π.χ. διαζύγιο συναινετικό ή κατ’ αντιδικία, ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές επιμέλειας, διατροφής, επικοινωνίας κ.λ.π.) πανελλαδικώς.

Καλέστε μας και ενημερωθείτε.

Γιατί να μας επιλέξετε
Αρχική Διαδικασία
  • Συνάντηση και εξέταση του θέματος
  • Αρχικές συμβουλές και κατευθύνσεις
  • Θέσπιση χρονοδιαγράμματος
Έγκαιρη Προετοιμασία
  • Συνάντηση και εξέταση του θέματος
  • Αρχικές συμβουλές και κατευθύνσεις
  • Θέσπιση χρονοδιαγράμματος

 

Αποτελεσματική Εκπροσώπηση
  • Μαχητική Αντιμετώπιση
  • Έντιμη Εκπροσώπηση μέχρι τέλους

 

6932 581.381

Ελάτε σε επικοινωνία ώστε να συζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα που σας απασχολεί

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Κορίνθιας Δικηγόρου Πηνελόπης Σταυροπούλου. Διακρινόμαστε για τη μαχητική και έντιμη εκπροσώπηση των πελατών μας. Καλέστε μας άμεσα για τα θέματα που σας απασχολούν.