ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο οικογενειακό δίκαιο προβλέπονται τρία είδη διαζυγίου .

1.Το διαζύγιο με αντιδικία (λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου).
Ισχυρό κλονισμό του γάμου συνιστούν γεγονότα που πλήττουν το θεσμό του γάμου όπως η μοιχεία, η εγκατάλειψη, η επιβουλή της ζωής, η βάναυση συμπεριφορά, οι ψυχικές παθήσεις κ.λ.π.

2.Το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης .
Το δικαστήριο λύει τον γάμο στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω του αμάχητου τεκμηρίου της διάστασης  των συζύγων  επί διετία, δηλαδή της φυσικής και ψυχικής απομάκρυνσης του ενός συζύγου από τον άλλο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον κοινωνία βίου.

3.Το συναινετικό διαζύγιο .
Όταν οι σύζυγοι συναινούν και ζητούν τη λύση του γάμου τους με κοινή αίτηση τους που κατατίθεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ), εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο.

Η επιλογή του τρόπου που θα προτιμήσουν οι σύζυγοι για να λύσουν τον γάμο τους είναι ζήτημα πολυπαραγοντικό. Ο ρόλος του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές είναι να κατανοήσει και διαχειριστεί τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και να τους κατευθύνει στην επωφελέστερη, για εκείνους προσωπικά επιλογή, αφού μελετήσει  διεξοδικά τα στοιχεία της υπόθεσης τους και κατόπιν συζήτησης με τον ή τους εντολείς του να τους καθοδηγήσει σχετικά με  το είδος του διαζυγίου που πρέπει να ακολουθήσουν.

Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για τη συναινετική λύση του γάμου τους, μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (συναινετικό διαζύγιο).

Όταν κατά τη διάρκεια του γάμου τους οι σύζυγοι έχουν αποκτήσει ανήλικα τέκνα χρειάζεται να ρυθμίσουν με κοινή έγγραφη συμφωνία τους (ιδιωτικό συμφωνητικό) την επιμέλεια των παιδιών, καθώς και την επικοινωνία των τέκνων με τον γονέα που δεν θα έχει την επιμέλεια .

Επίσης μπορεί να ρυθμιστεί και να επιτευχθεί (χωρίς να είναι υποχρεωτική)  συμφωνία για την διατροφή των ανηλίκων τέκνων μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου, ενώ η απόφαση εκδίδεται από το Δικαστήριο πολύ πιο σύντομα σε σχέση με τα άλλα δύο είδη διαζυγίου.

Σκοπός του συναινετικού διαζυγίου είναι η ανώδυνη, αξιοπρεπής και πλέον οικονομικά συμφέρουσα λύση του γάμου  των συζύγων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ψυχική ηρεμία και ισορροπία των παιδιών, ανεξάρτητα από τη μη συνέχιση του γάμου των γονέων τους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Κορίνθιας Δικηγόρου Πηνελόπης Σταυροπούλου. Διακρινόμαστε για τη μαχητική και έντιμη εκπροσώπηση των πελατών μας. Καλέστε μας άμεσα για τα θέματα που σας απασχολούν.