ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΧΙΚΗ / ΑΠΟΨΕΙΣ

Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικής στέγης

Διανύοντας αυτήν την περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, είναι πιθανό ο εκμισθωτής ή μισθωτής ενός ακινήτου, που χρησιμεύει είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη, να αντιμετωπίσει ποικίλα και διαφορετικά προβλήματα.

Επιταγή: ορισμός και χρήσιμες πληροφορίες

Η επιταγή είναι αξιόγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με ορισμένο τύπο κατά το νόμο και με το οποίο κάποιο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό δια νομίμου εκπροσώπου) «Εκδότης», δίνει εντολή σε Τράπεζα «Πληρωτής», να καταβάλει με την εμφάνιση της επιταγής, ορισμένο χρηματικό ποσό, κατά κανόνα από το λογαριασμό του σε αυτήν, στο πρόσωπο που αναγράφεται στο αξιόγραφο, δηλαδή εις διαταγήν του οποίου εκδόθηκε η επιταγή (σύμβαση επιταγής).

Μείωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης

Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει την χώρα μας τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια και μάλιστα με τάσεις περαιτέρω επιδείνωσης έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων πανελλαδικώς με συνέπεια τη μείωση της πελατείας τους

Διαταγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων

Είτε πρόκειται για μίσθωση κατοικίας είτε για μίσθωση επαγγελματικής στέγης ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) του ακινήτου έχει υποχρέωση να παραδώσει τη χρήση του μισθίου , ο δε μισθωτής (ενοικιαστής) έχει  υποχρέωση να καταβάλλει το μίσθωμα . Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ο μισθωτής (ενοικιαστής) δεν καταβάλλει το ενοίκιο;

Διάρκεια και καταγγελία εμπορικής μίσθωσης

Πολλές φορές, οι νομικές συμβουλές που έχει λάβει προληπτικά ο ένας συμβαλλόμενος (δηλαδή πριν την υπογραφή μισθωτηρίου συμφωνητικού για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης ή πριν την εμφάνιση του όποιου προβλήματος), μπορεί να αποβούν καίριες για τα συμφέροντά του στο μέλλον

Διαζύγιο

Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για τη συναινετική λύση του γάμου τους, μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (συναινετικό διαζύγιο).

6932 581.381

Ελάτε σε επικοινωνία ώστε να συζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα που σας απασχολεί

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Κορίνθιας Δικηγόρου Πηνελόπης Σταυροπούλου. Διακρινόμαστε για τη μαχητική και έντιμη εκπροσώπηση των πελατών μας. Καλέστε μας άμεσα για τα θέματα που σας απασχολούν.