ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην αλλαγή και απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησε το Υπουργείο Υγείας με την έκδοση της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 όπως αυτή επικυρώνεται από ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012 με τίτλο «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

Η νέα υγειονομική διάταξη καθιστά τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ως τους φέροντες την ευθύνη για την τήρηση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, με απώτερο στόχο οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών να είναι αποτελεσματικότεροι καθώς παράλληλα καθορίζεται πρότυπο έντυπο έκθεσης Υγειονομικού ελέγχου. Οι νέες διατάξεις αφορούν τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις γενικές κατηγορίες (άρ. 3):

1.Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
2.Αποθήκευση − Διανομείς: Όλες οι επιχειρήσεις αποθήκευσης τροφίμων ή ποτών (σε συνθήκες ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος) με σκοπό τη διάθεση τους στο χονδρικό ή λιανικό εμπόριο καθώς και οι επιχειρήσεις αποθήκευσης για λογαριασμό τρίτων (logistics providers)
3.Μεταφορείς: Όλες οι δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων και ποτών καθώς και των χρησιμοποιουμένων μέσων
4.Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου: Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών
5.Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε πελάτες κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά ή διανέμονται κατ’ οίκον, καθώς επίσης παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού
6.Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία τροφίμων ή και ποτών
7.Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
8.Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και διατίθενται υπαίθρια τρόφιμα και ποτά
9.Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

Την παραπάνω διάταξη συμπληρώνει η Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600  όπως αυτή επικυρώθηκε από το ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013 «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» και συνυπεγράφη απο τους Υπουργούς (και κατά περίπτωση αναπληρωτή υπουργό) Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής.

Η απόφαση μεταξύ άλλων ορίζει διαδικασίες και δικαιολογητικά για ενέργειες που αφορούν: στη διαδικασία και στα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ή την αντικατάσταση της υφιστάμενης άδειας, αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις οφείλουν να εναρμονιστούν με τις νέες διατάξεις.

http://www.epixeiro.gr/

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Κορίνθιας Δικηγόρου Πηνελόπης Σταυροπούλου. Διακρινόμαστε για τη μαχητική και έντιμη εκπροσώπηση των πελατών μας. Καλέστε μας άμεσα για τα θέματα που σας απασχολούν.